Zhromaždenie proti kolóne NATO a totalitné zákazy?

15. septembra 2015, Branislav Fábry, Nezaradené

 

Ako je dobre známe, občianski aktivisti sa rozhodli v stredu 16. septembra o 16:00 hod. uskutočniť verejné zhromaždenie pred Ministerstvom obrany SR, aby tam demonštrovali za mier a proti provokatívnemu prejazdu vojenskej techniky NATO cez územie SR.

 

          Totalitné myslenie ?

 

Podujatie bolo riadne ohlásené na úrade, avšak ohlasovatelia sa tam dozvedeli, že istý plukovník Vojenskej polície z Trenčína už dávnejšie ohlásil zhromaždenia na niekoľkých uliciach v okolí Ministerstva obrany a to od soboty 12. do štvrtka 17. septembra 2015, vždy od 6:00 do 20:00 hod. Na zhromaždeniach, ohlásených týmto pánom, má byť prítomných 150 ľudí. Čo na tom, že pri uvedenom počte by zhromaždení ohlásený priestor nezaplnili a to ani keby stáli v širokých rozostupoch.

Už na prvý pohľad tu ide o pokus štátnej moci zakázať zhromaždenie v blízkosti budovy ministerstva obrany a teda znemožniť, aby americkí vojaci videli alebo počuli akýkoľvek prejav nesúhlasu pri ich prezentácii ozbrojenej sily. Pritom zo strany ohlasovateľa nebolo tých štrnásť hodín denne myslených vážne: za prvé tri dni, teda od 12. do 14. septembra, sa ním ohlásené zhromaždenia neuskutočnili. Očividne šlo len o to, aby si v okolí ministerstva nemohol ohlásiť zhromaždenie nikto iný.

Na celej veci je opäť zaujímavé to, ako si v tzv. mienkotvorných médiách uvedené skutočnosti „nevšimli“. Pamätám si, že keď sa niekde v zahraničí, napr. v Moskve, stane, že si nejaká provládna organizácia ohlási zhromaždenie na mieste, kde sa chce stretnúť opozícia, je to vydávané za prejav autokratického režimu a sú toho plné noviny aj na Slovensku…

Ministerstvo zrejme nechcelo vydať otvorený zákaz zhromaždenia, na ktorý nemá ani kompetenciu, ale chcelo dosiahnuť účinky zákazu zhromaždenia iným spôsobom. Preto jeden z verejných činiteľov využil informácie, ktoré získal z titulu svojej funkcie v ozbrojených zložkách a ohlásil zhromaždenia skôr než sa verejnosť dozvedela podrobnosti o prechode kolóny NATO.

Určite nie je dobré, ak verejní činitelia využívajú informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti na to, aby obmedzili práva iných občanov. Podľa čl. 2 ústavy by mali štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pripomínam, že ústava podľa čl. 28 zaručuje občanom zhromažďovacie právo. A ústava tiež v čl. 13 uvádza, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Konanie plukovníka však zjavne nebolo v súlade s podstatou a zmyslom zhromažďovacieho práva…

Na ministerstve majú možno dobrý pocit z toho, keď takýmto ústavne sporným spôsobom znemožňujú občanom demonštrovať za mier. Čo na tom, že zo strany štátnych orgánov ide o pokus šikanózne znemožniť občanom výkon ich základných práv? Lenže taká šikana nie je maličkosť: čo ak by zajtra nejakého verejného činiteľa napadlo, že by si mohol OHLÁSIŤ ZHROMAŽDENIE NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA, NA CELÝ ROK, DENNE NA DVADSAŤŠTYRI HODÍN? Žiadne hromaždenie by nezakázal, ale súčasne by sa ani žiadne demonštrácie proti oficiálnej politike konať nemohli…

 

          Štátne orgány alebo aktivisti? 

 

Žiaľ, v súvislosti s prejazdom kolóny NATO cítiť v štátnych orgánoch silný závan totalitného myslenia. Formálne síce žiadne zhromaždenie nezakazujú a deklarujú, že základné práva občanov sú nedotknuteľné, ale súčasne sa snažia zabrániť realizácii zhromažďovacieho práva iných. A hoci si niektorí predstavitelia štátnej moci môžu navrávať, že pokus o zákaz jedného zhromaždenia nie je tragédiou, mali by sa zamyslieť! Keď chcú dnes občanom znemožniť zhromaždenie takýmto spôsobom, čo asi budú robiť zajtra? Veď svojím konaním neznemožňujú zhromaždenie občanov, ale ústavný systém SR.

Na celej akcii je zaujímavý i fakt, že ohlásenie urobil príslušník Vojenskej polície. Uvedomme si, vojenský policajt ohlasuje na úrade zhromaždenie občanov, ktoré má byť akože prejavom spontánneho občianskeho aktivizmu?! Je toto azda typickým prejavom občianskej spoločnosti? Osobne chápem, že aj štátny orgán môže zorganizovať nejaké zhromaždenie a aj policajt môže mať svoje politické názory, ale pri takomto spôsobe organizácie zhromaždení možno len ťažko hovoriť o spontánnom prejave občianskych postojov.

Vo všeobecnosti, štátne orgány by nemali nadŕžať žiadnej názorovej skupine vo verejnej diskusii a mali by rovnako pristupovať ku všetkým občanom. A najmä, ak v nejakom štáte začne robiť verejnú politiku armáda, je to veľmi nebezpečné! Žiaľ, celý tento škandál tak trochu zaváňa politizáciou armády. Osobne mi to tiež pripomína štátom organizované „sprievody“ z obdobia pred rokom 1989, kde účastníci pod dohľadom svojich dôstojníkov mohli „nadšene manifestovať“ podporu režimu.

Som tiež zvedavý, kto príde na zhromaždenie, ktoré bolo ohlásené plukovníkom Vojenskej polície. Budú to predstavitelia transatlantických tzv. mimovládnych organizácií alebo aj skutoční občianski aktivisti? Najmä pri určitých mimovládnych organizáciách už dlhšie existujú pochybnosti, niektoré z nich sú napojené priamo na štátny rozpočet SR. Navonok vystupujú ako nezávislé mimovládne organizácie, v skutočnosti sú ale úzko prepojené s ministerstvami zahraničia a obrany.

Práve pokiaľ ide o financovanie, tak tu dostáva „mimovládnosť“ mnohých atlantistov trhliny. Tieto tzv. mimovládne organizácie totiž často profitujú hlavne zo Slovak Aid alebo z analýz a publikácií, ktoré vytvárajú pre ministerstvá. Nebudem tu hodnotiť analýzy a publikácie, ktoré si ministri od mimovládnych organizácií „kupujú“ a ani sa nebudem pýtať, prečo tie analýzy nerobia priamo zamestnanci ministerstva, problém je ale v tom, že ide o veľmi úzku skupinu preferovaných organizácií.

 

          Zmanipulované médiá

 

Podľa očakávania sa kampaň proti zhromaždeniam za mier rozbehla i v médiách. Ako som písal už minule, o zhromaždení z 10. septembra sa vytrvalo mlčalo, zatiaľ čo pri iných akciách sa zase šírili nepravdivé informácie. Napr. v súvislosti s aktivistami, ktorí prišli 14. septembra „vítať“ kolónu na hranice, sa objavilo v Správach RTVS obvinenie, že ide o „kotlebovcov“ alebo o extrémnych ľavičiarov. Reportér v Správach RTVS zo 14. septembra 2015 uviedol: „Tak ako môžete za mnou vidieť, tak polícia nenechala nič na náhodu. Mala informácie o tom, že niektoré skupiny ako napríklad skupiny blízke strane Mariána Kotlebu či iné ultraľavicové skupiny budú sa snažiť nejak zablokovať diaľnicu…“  Tvrdenie reportéra RTVS bolo ale cielenou manipuláciou, pretože na hraniciach M. Kotleba osobne nebol a stáli tam prevažne ľudia, ktorí nepatrili do žiadneho z oboch citovaných táborov, na čele s J. Čarnogurským.

Ako obvykle, snaha médií je zrejmá: chcú svojim „kádrovaním“ odstrašiť občanov od podpory protestov. Prezentujú scestné tvrdenie, že všetci, ktorí s prejazdom kolóny NATO nesúhlasia, sú buď „kotlebovci“ alebo „ultraľavicové skupiny“, zatiaľ čo „slušní ľudia“ vojenskú kolónu vítajú s nadšením. Ale nezabúdajme, že podľa médií „humanisti“ podporovali i intervencie v Iraku a Líbyi, kým „extrémisti“ už vtedy proti vojnám vraj nemiestne protestovali…

Je tiež zaujímavé, že hoci M. Kotleba nebol ani na jednom zo zhromaždení za mier, ktoré pravidelne prebiehajú od jari tohto roku, v RTVS stále šíria „evergreen“, že kto nesúhlasí s NATO, je „kotlebovec“. Dnešné médiá sa správajú ako tie za minulého režimu: kto vtedy nepodporoval režim, ten bol automaticky označený za „ľudáka“. Pretože ani tí režim nepodporovali… Stačilo by však čo len raz pustiť nezostrihaný prenos z nejakého zhromaždenia za mier a celá stavba lží RTVS a ďalších médií by sa zosypala ako domček z kariet.

Žiaľ, „verejnoprávna“ sa dokonca v tých istých Správach RTVS zo 14. septembra dopustila i ďalších prešľapov, napr. keď sa snažila vzbudiť dojem, že USA mali bombardovať Assadovu Sýriu. Táto správa sa objavila pár minút pred informáciou o kolóne. Netreba opakovať, že prípadná intervencia, ktorá hrozila v roku 2013, by bola sama o sebe agresiou a pomohla by hlavne islamistom, ale nad ľútosťou RTVS, že sa zločin agresie nestal, by sa mali zamyslieť i v Rade pre vysielanie.

 

          Mier za to stojí!

 

Viem, že proti koalícii armády, peňazí a médií sa presadzuje len veľmi ťažko. Napriek všetkým prekážkam sa však v úsilí o mier nesmieme vzdať. Za možnosť mierového zhromaždenia proti kolóne NATO a aj za právo na zhromaždenie 16. septembra sa budeme na orgánoch verejnej moci i v týchto dňoch ďalej zasadzovať. Je zrejmé, že predstavitelia štátnej moci pri ich „hre na občiansky aktivizmus“ nekonali v súlade s ústavou. Som presvedčený, že právo je na strane aktivistov za mier a preto prídem na zhromaždenie proti provokatívnemu prejazdu kolóny vojenskej techniky NATO v stredu 16. septembra o 16:00 hod. na Kutuzovovu ulicu v Bratislave!