Založ si blog

Námestie SNP a primátor Matúš Vallo

 

Nový primátor Bratislavy M. Vallo je vo funkcii ešte len jeden rok, napriek tomu však už stihol vykonať niekoľko kontroverzných krokov. Nebudem spomínať problematické zmluvy s právnickými kanceláriami, ani osoby s pochybnými konexiami v jeho okruhu, veľmi závažné sú však rozhodnutia týkajúce sa centrálnych námestí v Bratislave, Hviezdoslavovho námestia a Námestia SNP. Zvlášť jeho snaha okresať Námestie SNP pri 75-tom výroční Slovenského národného povstania vyvoláva emócie, pretože má mimoriadny symbolický význam. Dá sa predpokladať, že M. Vallo si symboliku svojho kroku uvedomuje, najmä keď sa na neho obracajú rôzni predstavitelia občianskej spoločnosti od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) až po Spoločnosť Miroslava Váleka, ustúpiť však neplánuje. Najväčším rizikom je ale možnosť, že primátor sa pri Námestí SNP nezastaví a preto treba byť pripravený na ďalšie obdobné kroky magistrátu.

V článku sa budem venovať týmto otázkam:

 

Nehovorí, čo robí?

Keď sa v roku 2018 konali voľby primátora v Bratislave, veľká skupina voličov zvažovala, koho voliť za primátora. Viacerí boli veľmi skepticky naladení voči všetkým potenciálnym kandidátom vo voľbách a výber medzi M. Vallom, V. Mikom a I. Nesrovnalom pôsobil doslova odpudivo. Všetci traja favoriti volieb vyvolávali dojem, že ide o nástroje oligarchov a žiadny z nich nebudil dôveru. Preto sa mnohí voliči rozhodli, že vo voľbách primátora nedajú hlas nikomu. Mnohí z nich by však svoje rozhodnutie prehodnotili, keby vedeli, čo sa M. Vallo chystá vykonať a so súčasnými vedomosťami by v roku 2018 primátora voliť išli. Ale miesto voľby v prospech určitého kandidáta by volili v neprospech M. Valla. Dokonca možno predpokladať, že niektoré organizácie, napr. SZPB, by proti M. Vallovým zámerom zorganizovali predvolebnú kampaň.

M. Vallo vo svojom programe takticky chytro o svojich plánovaných krokoch proti Námestiu SNP pomlčal. Vedel, že ak by v roku 2018 vystupoval vo volebnej kampani otvorene, okresanie Námestia SNP pri 75-tom výročí SNP by sa stalo hlavnou témou verejnej diskusie. A zrejme aj Vallovi konkurenti by využili túto problematiku, aby ho vykreslili negatívne – ako „malého Kotlebu“. Téma SNP stále hýbe slovenskou verejnosťou a mnohých ľudí by útok na jeho symboly mobilizoval do aktívnej kampane. Preto je celkom možné, že keby M. Vallo v predvolebnej kampani vystupoval čestne, tak by voľby prehral. Základom úspechu M. Valla je však osvedčená taktika vychytralých politikov: nerobí, čo hovorí a robí, čo nehovorí.

Mnohým tiež pripadá zvláštne, že Námestím nežnej revolúcie sa má stať práve tá časť Námestia SNP, ktorá bola s revolučnými udalosťami v roku 1989 spojená najmenej. V Bratislave existujú mnohé iné námestia, ktoré by mohli byť na Námestie nežnej revolúcie premenované rovnako úspešne, napr. Kamenné námestie a bolo by to oveľa menej kontroverzné než zmeny na Námestí SNP. Premenovanie Námestia SNP je nešťastné aj z toho dôvodu, že vytvára dojem konfrontácie oboch historických udalostí. Dnes sa cítia dotknutí dediči SNP zo SZPB a keď sa niekedy v budúcnosti obnoví Námestie SNP v „predvallovskej podobe“, tak sa budú cítiť dotknutí niektorí protagonisti z roku 1989. Takáto konfrontácia oboch udalostí nie je naozaj potrebná! Za veľmi účelovú možno tiež považovať snahu niektorých médií vytvoriť dojem, že pomenovanie Námestia SNP je pre tento priestor netypické a preto na ňom netreba trvať.

Veľmi nepeknou manipuláciou bol aj Vallov súhlas s prznením Hviezdoslavovho námestia americkým plotom. Primátor v spolupráci s mestskou časťou pripravili zmluvu o nájme s Veľvyslanectvom USA na šesť rokov, po skončení ktorej môžu USA požiadať o predĺženie ešte na ďalšie tri roky. M. Vallo síce tvrdí, že sa hľadá riešenie pre novú budov ambasády, ale americký plot sa zrejme stane realitou na ďalších 9 rokov. Touto mnohoročnou zmluvou navyše primátor zviazal ruky aj svojmu nástupcovi pri budúcom hľadaní riešenia. Pritom Vallove argumenty o chýbajúcich peniazoch za nájom neznejú presvedčivo, zvlášť keď mohol uzavrieť kratšiu zmluvu, ktorá by neprekračovala jeho volebné obdobie. Svojimi krokmi nepochybne získal sympatie amerického veľvyslanca a možno aj niektorých proamerických oligarchov, ktorí ho pred voľbami podporovali…

 

Budú nasledovať ďalšie excesy?

Celkovo treba priznať, že prvú bitku o budúcnosť historických symbolov v Bratislave primátor M. Vallo vyhral, pretože využil aktuálnu situáciu a oponenti jeho postupu neboli zorganizovaní. Zásadnou otázkou však je, aké ďalšie kroky v boji o historické symboly primátor podnikne a patrične sa na to treba aj pripraviť. Keď totiž možno siahnuť na symboly SNP v Bratislave, žiadne iné symboly minulosti už nie sú nedotknuteľné. Najpodstatnejšou otázkou teraz je, ako sa postaví k symbolom Červenej armády. V Bratislave je niekoľko symbolov Červenej armády (napr. Míľniky) a boj proti nim by bol dokonca oveľa jednoduchší než boj proti symbolom SNP. Stačí totiž povedať, že nešlo o osloboditeľov, ale o „okupantov“ a odstrániť ich z mesta. Vzhľadom na nárast rusofóbie, zvlášť medzi časťou Vallových „progresívnych“ voličov, by tento krok nebol prekvapujúci. V Prahe už podobné excesy nikoho neprekvapujú.

Samozrejme, politika nového primátora bude závisieť aj od výsledku parlamentných volieb v roku 2020. Ak by sa však vytvorila nejaká rusofóbna vláda, tak budú pamiatky osloboditeľov vážne ohrozené a to nielen v Bratislave. Napr. A. Kiska už ako prezident prejavoval neskrývané sympatie voči „umelcom“ Kalmusovi a Lorencovi a keď Lorenc zhanobil pamätník sovietskym vojakom, loboval za neho u generálneho prokurátora. Dá sa predpokladať, že ani ako prípadný premiér svoje postoje nezmení. Bez významu nie je ani fakt, že napr. koalícia PS/Spolu podľa svojho programu plánuje v rámci EÚ uzatvoriť nové strategické partnerstvá a na prvom mieste v programe uvádza Pobaltie (s. 158 programu). Zrejme pritom vôbec nevadí, že pobaltské štáty hrajú vedúcu úlohu pri „prepisovaní histórie“, keď odstraňujú sovietske pamätníky a nahradzujú ich pamätníkmi miestnym jednotkám Waffen SS.

Aj preto si v Bratislave musíme teraz dávať pozor na pamätníky minulosti. Vallovo konanie voči Námestiu SNP vyvolalo kritiku zo strany mnohých subjektov, dá sa však očakávať, že spory medzi primátorom a Bratislavčanmi, ktorí nezdieľajú jeho postoje, budú pokračovať. Novou príležitosťou na ďalší útok proti historickým symbolom by mohlo byť 75-te výročie oslobodenia Bratislavy. V niektorých médiách sa v apríli 2019 zrejme rozprúdi diskusia, či išlo o osloboditeľov alebo okupantov, pričom v tom čase bude jasné už aj to, ako dopadli parlamentné voľby. Na túto diskusiu treba byť pripravený: červenou čiarou, ktorú nesmie prekročiť žiadny primátor či vláda, by mal byť cintorín sovietskych vojakov na Slavíne. Ide totiž o obrovský areál na lukratívnych pozemkoch, ktorý akiste „nedáva spať“ mnohým developerom a zrejme by im nevadilo, keby sa počet hrobov „zredukoval“. Nechcem pripisovať primátorovi takýto zámer, ale po postupe voči Námestiu SNP by mali byť všetci antifašisti pripravení na „prekvapenia“.

 

Ako reagovať?

Samozrejme, M. Vallo nie je prvým politikom, ktorý útočí na symboly SNP v Bratislave – stačí si spomenúť na pokus o premenovanie Mosta SNP na Nový most a neskoršiu obnovu jeho názvu. Pri námestí SNP sa situácia zrejme zopakuje: Vallov magistrát námestie okreše a niektorý z jeho nástupcovho ho v budúcnosti obnoví v „predvallovskej“ podobe. Výhodou pri Námestí SNP je to, že následky Vallových krokov sú odstrániteľné a škody, ktoré konaním M. Valla vzniknú, nebudú príliš vysoké. Aj z tohto dôvodu nie nutné proti zámerom M. Valla organizovať kampaň občianskej neposlušnosti či strhávať tabule s novými označeniami. Na druhej strane, všetci, ktorí Vallov postup voči Námestiu SNP vnímajú ako krivdu a urážku hrdinov SNP, by mali túto otázku otvárať v budúcich komunálnych voľbách a hlasovať za kandidáta, ktorý prisľúbi, že Námestie SNP obnoví v jeho doterajšej podobe.

Úplne iný prístup by však bolo treba zvoliť pri prípadných zmenách na Slavíne – tam by boli škody nenapraviteľné. Samozrejme, „zmenšiť“ Slavín je aj právne oveľa komplikovanejšie než zmenšiť Námestie SNP a magistrátu by sa to nepodarilo bez spolupráce s vládou. Taktiež nemožno pochybovať, že útoky proti pamätníkom Červenej armády by vyvolali nové napätia s Ruskom, ktoré by sa začalo dovolávať medzinárodných záväzkov SR, najmä záväzku starať sa o hroby sovietskych vojakov. Z uvedených dôvodov sa treba pokúsiť ešte pred parlamentnými voľbami 2020 vynútiť od primátora M. Valla sľub, že na ďalšie symboly víťazstva v Druhej svetovej vojne nesiahne. Taktiež treba sledovať ako sa budú vyjadrovať víťazi parlamentných volieb. A byť pripravení na občiansku kampaň proti „prepisovaniu histórie“.

Vojna nie je riešenie!  

26.02.2022

Vo štvrtok ráno 24. februára prezident Vladimír Putin rozhodol o vykonaní špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Bez ohľadu na to, čo tomuto vývoju predchádzalo, ide o protiprávny krok, ktorý treba odsúdiť. Vojna je vždy zlom, nikdy nie je riešením! Akty vojnového násilia a straty na ľudských životoch treba čo najskôr zastaviť! Zhoršovanie vzťahu Ruska [...]

Predvolebné sľuby poslancov a obranná dohoda s USA

07.02.2022

V Národnej Rade SR sa v najbližších dňoch bude hlasovať o návrhu dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (parlamentná tlač 879). Ide o veľmi zásadné hlasovanie pre budúcnosť Slovenska a práve pri ňom by si poslanci mali prečítať čl. 2 ods. 1 ústavy: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov [...]

Prezidentka a ľudské práva: Dubaj verzus Peking

04.02.2022

Jedným z hlavných problémov Slovenska v posledných rokoch je extrémny dvojaký meter, ktorý sa objavuje pri najrôznejších témach – od privilégií politikov počas pandémie až po ochranu detí. Tento meter cítiť zvlášť silno pri hodnotení situácie s ľudskými právami v zahraničí. Príkladom takého postupu bolo rozhodnutie Z. Čaputovej necestovať na [...]

Nehoda vozidla s nelegálnimi migrantmi

Pri tragickej nehode v Tornali vyhasli štyri životy

04.12.2022 21:20

K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale.

vojaci ukrajinskí českí

Ukrajinskí vojaci už dorazili do Česka. Armáda im pomôže s výcvikom

04.12.2022 19:35

Podľa českej ministerky obrany je prioritou pomoc s výcvikom v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi.

Bratislava Vianočné Trhy Rozsvietenie Strom BAX

Hygienici upozorňujú, čo si všímať v stánkoch na vianočných trhoch

04.12.2022 19:05

Dôležitá je čistota pomôcok, vhodná ochrana vystavených nebalených pokrmov, či používanie jednorazových rukavíc.

Maroš Žilinka

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku protestovali občania

04.12.2022 17:20

Nespokojní občania nesúhlasia s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre.

Branislav Fábry

Štatistiky blogu

Počet článkov: 399
Celková čítanosť: 2088400x
Priemerná čítanosť článkov: 5234x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy